۱۳۹۵-۰۹-۰۲

طراحی داخلی فروشگاه تخصصی عینک در 54 متر مربع

۱۳۹۵-۰۸-۲۴

طراحی مرکز فرهنگی با الهام از بال حشرات

۱۳۹۵-۰۸-۰۳

نگاهی به معماری لوبیای غولپیکر در ایالت شیکاگو!

۱۳۹۵-۰۷-۲۸

معماری مرکز ورزشی و تفریحی در شهر سن-کلو فرانسه

۱۳۹۵-۰۷-۱۳

طویل ترین پل فنلاند، شاهراه عظیم عابر پیاده و دوچرخه

۱۳۹۵-۰۷-۰۳

معماری موزه هنرهای معاصر چین

۱۳۹۵-۰۷-۰۳

هشت نمونه از بهترین معماری های شگفت انگیز جهان

۱۳۹۵-۰۶-۱۴

طراحی و معماری ساختمان شرکت بیمه مدیبانک

۱۳۹۵-۰۶-۰۷

طراحی مرکز بهداشتی درمانی فنلاند

ورود