۱۳۹۵-۰۹-۰۱

طراحی داخلی فروشگاه تخصصی عینک در ۵۴ متر مربع

۱۳۹۵-۰۸-۲۳

طراحی مرکز فرهنگی با الهام از بال حشرات

۱۳۹۵-۰۸-۰۲

نگاهی به معماری لوبیای غولپیکر در ایالت شیکاگو!

۱۳۹۵-۰۷-۲۷

معماری مرکز ورزشی و تفریحی در شهر سن-کلو فرانسه

۱۳۹۵-۰۷-۱۲

طویل ترین پل فنلاند، شاهراه عظیم عابر پیاده و دوچرخه

۱۳۹۵-۰۷-۰۲

معماری موزه هنرهای معاصر چین

۱۳۹۵-۰۷-۰۲

هشت نمونه از بهترین معماری های شگفت انگیز جهان

۱۳۹۵-۰۶-۱۳

طراحی و معماری ساختمان شرکت بیمه مدیبانک

۱۳۹۵-۰۶-۰۶

طراحی مرکز بهداشتی درمانی فنلاند

ورود