۱۳۹۵-۰۸-۳۰

ویلای مینیمال بروتالیسم در کوهستان نروژ

۱۳۹۵-۰۸-۲۳

ویلایی بر روی لبه در شهر کراکف لهستان

۱۳۹۵-۰۷-۰۹

ویلاهای تماشایی که بر روی صخره ساخته شده اند

۱۳۹۳-۰۳-۲۸

طراحی و اجرای ویلا

ورود