۱۳۹۵-۰۹-۰۱

ویلای مینیمال بروتالیسم در کوهستان نروژ

۱۳۹۵-۰۸-۲۴

ویلایی بر روی لبه در شهر کراکف لهستان

۱۳۹۵-۰۷-۱۰

ویلاهای تماشایی که بر روی صخره ساخته شده اند

۱۳۹۳-۰۳-۲۸

طراحی و اجرای ویلا

ورود