معماری داخلی

معماری | معماری داخلی

شرکت آماج ساز فعال در امر معماری و معماری داخلی. طراحی و اجرای پروژه های معماری با متخصصان و نیروی کار مجرب و تیم های اجرای تخصصی معماری و معماری داخلی درمانی و پزشکی (بیمارستان ، درمانگاه ،مطب پزشک و دندان پزشک ، داروخانه ) فروشکاه و مغازه معماری و معماری علمی مراکز فروش و پاساژ فروشگاه های بزرگ و کوچک.

اداری

معماری داخلی شرکت های خصوصی و دفتر کار