طراحی مرکز نمایشگاه بازاریابی در چین

آماج ساز

طراحی مرکز نمایشگاه بازاریابی در پاسخ به ویژگی های جغرافیایی و فرهنگی منطقه بسیار ضروری بوده و اکنون به عنوان قلب بندرگاه به حساب می آید. فرم پروژه به شکل یک "پروانه سه تیغه" می باشد که با ایجاد پنجره های وسیع باعث یکنواختی بصری و روشنایی در فضا شده است. همچنین، جهت گیری ساختمان به گونه ای است که سه تصویر متفاوت از نقاط مختلف سایت را ارائه می دهد.
در واقع نمایشگاه دارای فرم پیچ خورده است که به نوعی مرز بین دیوار و سقف شکسته و باهم ادغام شده اند، در نتیجه چشم بیننده در این فضا به آسمان هدایت می شود.

معماری: AECOM
موقعیت: Prince Bay, Shenzhen, Guangdong, China

سال:2016

آماج ساز

آماج ساز

آماج ساز

آماج ساز

آماج ساز

آماج ساز

يكشنبه 21 شهريور 1395 - 13:13

تصاویری از چرخش 360 درجه ای یک خانه بر روی یک ستون

اخیراً مرکز بین المللی هنری OMI در نیویورک اثری متفاوت و خلاقانه ساخته شده است. این خانه تنها بر روی یک ستون می تواند به صورت 360 درجه بچرخد.  این خانه تقریبا دارای ابعاد 14.5*2.5 متری است و بر روی یک ستون 4.5 متری بتنی قرار دارد. چرخش 360 درجه ای منزل مسکونی با عوامل گوناگونی همانند حرکت ساکنین، نیروها و عوامل خارجی و شرایط داخلی قابل تغییر می باشد.

آماج ساز

آماج ساز

آماج ساز

آماج ساز

پنج‌شنبه 4 شهريور 1395 - 15:33

نماهای ساختمان

نماهای داخلی ساختمان

نماهای داخلی ساختمان

نماهای داخلی ساختمان

نماهای داخلی ساختمان

نماهای داخلی ساختمان

يكشنبه 7 آبان 1391 - 13:51