اجرای سقف کاذب

باتوجه به صنعتی شدن ساختمانها و روی آوردن به سرعت بالا در اجرای ساختمان مزایایی که دارد بشرح ذیل می باشد :
1)سرعت در ساخت و بهره وری بیشتر و بازگشت سریع سرمایه برای سازندگان

2)دقت بسیار بیشتر در اجرای مراحل ساخت

3)کیفیت بیشتر ساخت و ساز

4)مقاوم و سبک شدن سازه

سیستم جدید سقف کاذب با نظر گرفتن تمامی اصول استانداردهای ساخت برای سقف ها و دیوار های کاذب در نمای داخلی و خارجی محصولات بسیار متنوعی عرضه کرده است که از آن جمله می توان به پنل های گچی –سازه های گالوانیزه با مقاطع مختلف آکواپنل – تایل های گچی و … اشاره کرد. پنل های گچی و سازه های گالوانیزه در حقیقت این پنل ها کار سیستم سنتی رابیتس را در سقف و آجر و سفال و… را در دیوار انجام می دهند با این تفاوت که در اجرای سقف های کاذب با سیستم کناف سرعت عمل –دقت اجرا –سبک بودن سقف کاذب –مقاومت در برابر رطوبت –حرارت و حتی به میزان قابل توجهی کار عایق های صداگیر مثل پشم سنگ و … را انجام می دهند و در هزینه ها تا حدود زیادی صرفه جویی می کنند که در این سیستم دیکر نیازی به میلگرد های انتظار و سازه های ساپورت برای بار بیشتر سقف وجود ندارد.

ورود