۱۳۹۷-۰۳-۳۱
طراحی داخلی شرکت بامیلو - آماج ساز

طراحی داخلی شرکت بامیلو

۱۳۹۵-۰۶-۰۶

ویژگی های اهمیت نورپردازی در طراحی داخلی

۱۳۹۴-۰۷-۱۲
طراحی و ساخت استودیو توسط آماج ساز

طراحی و اجرای دکوراسیون استودیو در صداوسیما

۱۳۹۲-۰۲-۲۹

فیزیوتراپی

۱۳۹۲-۰۲-۲۹

معماری و دکوراسیون داخلی درمانگاه

۱۳۹۲-۰۲-۲۹

معماری و دکوراسیون داخلی دندانپزشکی

۱۳۹۲-۰۱-۲۰

صرافی | طراحی دکوراسیون داخلی و معماری صرافی

۱۳۹۲-۰۱-۲۰

رزومه

۱۳۹۱-۱۲-۱۴
معماری و دکوراسیون اداری - شرکت آماج ساز

معماری و دکوراسیون داخلی اداری

ورود