۱۳۹۶-۱۰-۱۱
طراحی روف گاردن

چطور روف گاردن بسازیم؟

۱۳۹۵-۰۹-۰۱

ویلای مینیمال بروتالیسم در کوهستان نروژ

۱۳۹۵-۰۶-۱۴

طراحی و معماری ساختمان شرکت بیمه مدیبانک

۱۳۹۴-۰۵-۲۴

روف گاردن یا بام سبز شهری

۱۳۹۴-۰۵-۲۴

درختان مناسب برای بام سبز یا روف گاردن

۱۳۹۳-۰۵-۰۵
طراحی و ساخت روف گاردن

طراحی و اجرای روف گاردن

ورود