۱۳۹۶-۱۰-۱۱
طراحی روف گاردن

چطور روف گاردن بسازیم؟

۱۳۹۵-۰۸-۳۰

ویلای مینیمال بروتالیسم در کوهستان نروژ

۱۳۹۵-۰۶-۱۳

طراحی و معماری ساختمان شرکت بیمه مدیبانک

۱۳۹۴-۰۵-۲۵

روف گاردن یا بام سبز شهری

۱۳۹۴-۰۵-۲۵

درختان مناسب برای بام سبز یا روف گاردن

۱۳۹۳-۰۵-۰۵
طراحی و ساخت روف گاردن

طراحی و اجرای روف گاردن

ورود